moghavemat

آخرین اخبار در مورد غله و خدمات بازرگانی

بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی پرداخت شد. ولی الله زمانی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان بااشاره به پرداخت بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی، گفت: این میزان بهای گندم به عنوان بخشی از بهای خرید تضمینی از طریق بانک عامل (کشاورزی) به گندمکاران پرداخت شده است.او ...

خرید تضمینی ۲۷۸ تن دانه‌های روغنی کلزا در زنجان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان ازخرید تضمینی بیش از۲۷۸تن و۵۶۹ کیلوگرم دانه‌ روغنی کلزا ازکشاورزان تا تاریخ ۳ مردادماه امسال در زنجان خبر داد. زمانی بااشاره به افزایش ۸ هزار تومانی خرید تضمینی کلزا، گفت: امسال هشت مرکز خرید تضمینی دانه‌های روغنی کلزا و گلرنگ در شهرستان‌های ماهنشان، ابهر، خرمدره، طارم هرکدام یک مرکز و در خدابنده و زنجان نیز هر کدام دو مرکز آماده خرید این محصول از کشاورزان ا ...