moghavemat

آخرین اخبار در مورد خرید تضمینی گندم

بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شد

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی پرداخت شد. ولی الله زمانی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان بااشاره به پرداخت بیش از ۱۳ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی، گفت: این میزان بهای گندم به عنوان بخشی از بهای خرید تضمینی از طریق بانک عامل (کشاورزی) به گندمکاران پرداخت شده است.او ...