moghavemat
06 مرداد 1401 - 17:07

چهارمین جلسه از چهاردهمین دوره ارتقاء قاریان ممتاز برگزار شد

چهاردهمین دوره ارتقاء قاریان ممتاز قرآن کریم،  با دبیری حمید رحیمی، قاری پیشکسوت قرآن کریم حمیدرضا مستفید، استاد و داور بین المللی قرآن برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جلسه از چهاردهمین دوره ارتقا قاریان ممتاز قرآن کریم، با حضور تعدادی از قاریان و مشارکت برخط و تصویری تعداد دیگری از قراء ممتاز سراسر کشور، در تهران، مجتمع امام خمینی (ره)، سالن همایش کوثر برگزار شد. در بخش اول این جلسه که با دبیری حمید رحیمی، قاری پیشکسوت قرآن کریم همراه بود، اصول وقف و ابتدا و مفاهیم آیات توسط حمیدرضا مستفید، استاد و داور بین المللی قرآن کریم و مشارکت قاریان به بحث گذاشته شد. در ادامه، قاسم رضیعی، استاد و قاری بین‌المللی قرآن کریم به نقد و تحلیل تلاوت مجتبی قدبیگی از تهران، علی شکفته از خراسان شمالی و مهدی شیروی از اصفهان با رویکرد مهندسی تلاوت پرداخت. در این جلسه ارتقا، تلاوت مجتبی قدبیگی با کسب نصاب لازم به عنوان تلاوت منتخب معرفی شد. چهاردهمین دوره ارتقا قاریان ممتاز در سال ١۴٠١، به صورت هفته درمیان با مشارکت شورای عالی قرآن و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌شود. خبرنگار مهرارتقاقراءمستفیدالمللیقدبیگیشیرویارتقاقدبیگیارتقادرمیان
منبع: مهر
شناسه خبر: 485444