moghavemat
11 مرداد 1401 - 11:16

تأمین مالی هدفمند در حال رخ دادن است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: از نگاه بانک مرکزی تأمین مالی هدفمند در حال رخ دادن است. به گزارش خبرنگار مهر علی صالح آبادی در آغاز آئین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد، با بیان اینکه تأمین مالی در حوزه کشاورزی جزو خصوصی‌ترین بخش‌های صنعت کشور است که بخش خصوصی فعالی دارد گفت: از نگاه بانک مرکزی تأمین مالی هدفمند در حال رخ دادن است. خبرنگار مهرجزورئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اقدام‌های وزارت صمت در حوزه کشاورزی، افزود: هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و بانک‌ها نیازمند یک برنامه ریزی است. از طرفی موضوع آموزش نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. صمتریزیوی پیشنهاد کرد: مرکز آموزش عالی بانکداری برای بانک‌ها و ذی نفعان مختلف با تولید محتوا سمعی و بصری جهت آموزش اقدام کنند. ذیسمعیوی تصریح کرد: در حوزه جهاد کشاورزی آموزش وجود دارد اما یکسری زیر ساخت لازم است که وزارت جهاد کشاورزی دنبال خواهد کرد.
منبع: مهر
شناسه خبر: 517356