moghavemat
01 شهریور 1401 - 08:16

۵۰۰ طرح دراستان همدان به بهره برداری می‌رسد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: همزمان با هفته دولت ۵۰۰ طرح با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار در استان بهره برداری می شود. حسن رضانیا دیشب با حضور در صدا و سیمای مرکز همدان برنامه های هفته دولت در استان را تشریح کرد و افزود: طرح های مهم حوزه آموزش و پرورش همدان همزمان با هفته دولت با حضور وزیر بهره برداری می شود. حسن رضانیا دیشببا حضور در صدا و سیمای مرکز همدان برنامه های هفته دولت در استان را تشریح کرد و افزود: طرح های مهم حوزه آموزش و پرورش همدان همزمان با هفته دولت با حضور وزیر بهره برداری می شود.او گفت: علاوه بر طرح های حوزه آموزشی، پروژه‌هایی نیز در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این هفته بهره برداری می شود که نشان دهنده توجه دولت سیزدهم به همه حوزه ها است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه فرهنگی و اجتماعی را توجه به آسیب‌های اجتماعی و تلاش در راستای حل آن‌ها دانست و اظهار داشت: آسیب‌ها و مسائلی همچون اعتیاد و حاشیه‌نشینی در این استان وجود دارد که تاکنون برنامه‌های خوبی در راستای حل آن‌ها پیش بینی شده است. رضانیا ادامه داد: یکی از علل اصلی بروز آسیب‌های اجتماعی، فاصله افتادن بین مسجد و جامعه است بنابراین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به سمت بهره گیری از ظرفیت مسجد حرکت کرد. او افزود: پیشران‌های فرهنگی و مساجد فعال، پویا و زنده استان، می‌توانند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی استان از جمله طلاق، اعتیاد و دیگر معضلات اجتماعی را کاهش دهند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: هفته دولت حاوی این پیام است که دولتمردان، کارگزاران، مسئولان و مدیران باید در مشی و سبک مدیریتی خود، شهیدان رجایی و باهنر را الگو قرار دهند که در این راستا راه دولت انقلابی و نظام اسلامی ادامه دادن راه شهدا است. رضانیا اضافه کرد: همه می‌دانند که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در شرایط سخت و دشواری دولت را به دست گرفت با این وجود دولت سیزدهم در یک‌سال گذشته با هدایت رییس جمهور کارهای بسیار خوبی انجام داده است. او با بیان اینکه در هفته دولت، دستاوردها و نتایج عملکرد یکساله‌ دولت سیزدهم منعکس می شود اضافه کرد: بی‌شک هر دولتی در یک‌سال اولِ شروع به کار با مسائل ‌و مشکلاتی که از دولت قبل به‌جا مانده درگیر است اما دولت سیزدهم با وجود همه مشکلات توانسته اقدامات شایسته‌ای انجام دهد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان اظهار داشت: همزمان با این هفته طرح های مختلفی در شهرستان های استان با حضور مسئولان به ویژه استاندار همدان بهره برداری می شود. هفته دولت از روز چهارشنبه دوم شهریور ماه آغاز می‌شود. او گفت: علاوه بر طرح های حوزه آموزشی، پروژه‌هایی نیز در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این هفته بهره برداری می شود که نشان دهنده توجه دولت سیزدهم به همه حوزه ها است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه فرهنگی و اجتماعی را توجه به آسیب‌های اجتماعی و تلاش در راستای حل آن‌ها دانست و اظهار داشت: آسیب‌ها و مسائلی همچون اعتیاد و حاشیه‌نشینی در این استان وجود دارد که تاکنون برنامه‌های خوبی در راستای حل آن‌ها پیش بینی شده است. رضانیا ادامه داد: یکی از علل اصلی بروز آسیب‌های اجتماعی، فاصله افتادن بین مسجد و جامعه است بنابراین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به سمت بهره گیری از ظرفیت مسجد حرکت کرد. او افزود: پیشران‌های فرهنگی و مساجد فعال، پویا و زنده استان، می‌توانند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی استان از جمله طلاق، اعتیاد و دیگر معضلات اجتماعی را کاهش دهند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: هفته دولت حاوی این پیام است که دولتمردان، کارگزاران، مسئولان و مدیران باید در مشی و سبک مدیریتی خود، شهیدان رجایی و باهنر را الگو قرار دهند که در این راستا راه دولت انقلابی و نظام اسلامی ادامه دادن راه شهدا است. رضانیا اضافه کرد: همه می‌دانند که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در شرایط سخت و دشواری دولت را به دست گرفت با این وجود دولت سیزدهم در یک‌سال گذشته با هدایت رییس جمهور کارهای بسیار خوبی انجام داده است. او با بیان اینکه در هفته دولت، دستاوردها و نتایج عملکرد یکساله‌ دولت سیزدهم منعکس می شود اضافه کرد: بی‌شک هر دولتی در یک‌سال اولِ شروع به کار با مسائل ‌و مشکلاتی که از دولت قبل به‌جا مانده درگیر است اما دولت سیزدهم با وجود همه مشکلات توانسته اقدامات شایسته‌ای انجام دهد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان اظهار داشت: همزمان با این هفته طرح های مختلفی در شهرستان های استان با حضور مسئولان به ویژه استاندار همدان بهره برداری می شود. هفته دولت از روز چهارشنبه دوم شهریور ماه آغاز می‌شود. او گفت: علاوه بر طرح های حوزه آموزشی، پروژه‌هایی نیز در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در این هفته بهره برداری می شود که نشان دهنده توجه دولت سیزدهم به همه حوزه ها است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان یکی از اقدامات مهم دولت در حوزه فرهنگی و اجتماعی را توجه به آسیب‌های اجتماعی و تلاش در راستای حل آن‌ها دانست و اظهار داشت: آسیب‌ها و مسائلی همچون اعتیاد و حاشیه‌نشینی در این استان وجود دارد که تاکنون برنامه‌های خوبی در راستای حل آن‌ها پیش بینی شده است. رضانیا ادامه داد: یکی از علل اصلی بروز آسیب‌های اجتماعی، فاصله افتادن بین مسجد و جامعه است بنابراین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید به سمت بهره گیری از ظرفیت مسجد حرکت کرد. او افزود: پیشران‌های فرهنگی و مساجد فعال، پویا و زنده استان، می‌توانند بسیاری از آسیب‌های اجتماعی استان از جمله طلاق، اعتیاد و دیگر معضلات اجتماعی را کاهش دهند. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان گفت: هفته دولت حاوی این پیام است که دولتمردان، کارگزاران، مسئولان و مدیران باید در مشی و سبک مدیریتی خود، شهیدان رجایی و باهنر را الگو قرار دهند که در این راستا راه دولت انقلابی و نظام اسلامی ادامه دادن راه شهدا است. رضانیا اضافه کرد: همه می‌دانند که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در شرایط سخت و دشواری دولت را به دست گرفت با این وجود دولت سیزدهم در یک‌سال گذشته با هدایت رییس جمهور کارهای بسیار خوبی انجام داده است. او با بیان اینکه در هفته دولت، دستاوردها و نتایج عملکرد یکساله‌ دولت سیزدهم منعکس می شود اضافه کرد: بی‌شک هر دولتی در یک‌سال اولِ شروع به کار با مسائل ‌و مشکلاتی که از دولت قبل به‌جا مانده درگیر است اما دولت سیزدهم با وجود همه مشکلات توانسته اقدامات شایسته‌ای انجام دهد. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان اظهار داشت: همزمان با این هفته طرح های مختلفی در شهرستان های استان با حضور مسئولان به ویژه استاندار همدان بهره برداری می شود. هفته دولت از روز چهارشنبه دوم شهریور ماه آغاز می‌شود. باشگاه خبرنگاران جوانهمدانهمدان
شناسه خبر: 640766