moghavemat
11 مرداد 1401 - 14:13

اطلس ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست تدوین می شود

مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری های نوین محیط زیست گفت: اطلس ارزش گذاری اقتصادی در حوزه محیط زیست تا آخر دولت سیزدهم تهیه و تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا زمانی مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری‌های نوین محیط زیست در همایش منطقه‌ای مدیران حفاظت محیط زیست کشور اظهار کرد: شناسایی اولویت‌های پژوهشی در مناطق و استان‌های کشور در دفتر اقتصاد و فناوری انجام شده تا به تناسب شعار سال بتوانیم با پژوهش‌های کاربردی حل مسائل کشور را در اولویت قرار دهیم.

خبرگزاری مهروی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته در کنار کمبود اعتبارات توزیع نامتوازن منابع پژوهشی را شاهد بودیم که در سال گذشته سعی شد با اولویت پژوهش‌های اثربخش توزیع اعتبارات را به شکل مناسب انجام دهیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری‌های نوین محیط زیست افزود: هرچند بخشی از این منابع و اعتبارات در پژوهشکده و برای طرح‌های مطالعاتی تخصیص یافت اما انتظار داریم امسال استان‌ها طرح‌های پژوهشی خود را به موقع به ثبت رسانده و با شکل گیری کنسرسیوم‌های منطقه‌ای بتوانیم کارهای مشارکتی را در این حوزه شاهد باشیم.

گیریزمانی بیان کرد: به تناسب استان‌ها و چالش‌های زیست محیطی مناطق کشور انتظار داریم طرح‌های پژوهشی مؤثر ارائه شده و امکان تأمین اعتبارات فراهم آید.

وی از تدوین اطلس خدمات و روش ارزش گذاری اقتصادی در سال‌های آینده خبر داد و افزود: سعی می‌کنیم تا ارزش گذاری اقتصادی کشور را به صورت منطقه‌ای به سرانجام رسانده و در این زمینه کمک کار اقدامات و فعالیت‌های مؤثر باشیم.

مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری‌های نوین محیط زیست ادامه داد: اقتصادی کردن محیط زیست محور اصلی فعالیت‌ها است. تلاش می‌کنیم تا نتایج مثبت پژوهشی را از طرح‌های ارائه شده دریافت کنیم.

منبع: مهر
شناسه خبر: 519390